Piętro
1
Numer pokoju: 15
Telefon: 33 499 00 66
Domyślna grafika przedstawiająca anonimowy zarys postaci
Agnieszka Giżycka
Inspektor
wew. 39
Domyślna grafika przedstawiająca anonimowy zarys postaci
Dorota Majcherczyk
Inspektor
wew. 15
Domyślna grafika przedstawiająca anonimowy zarys postaci
Ewa Szczepanik
Inspektor
wew. 34
Domyślna grafika przedstawiająca anonimowy zarys postaci
Marcin Jakubiec
Inspektor
wew. 15
Domyślna grafika przedstawiająca anonimowy zarys postaci
Marek Krupa
Kontroler techniczny ds. inwestycji gminnych
wew. 27
Domyślna grafika przedstawiająca anonimowy zarys postaci
Maria Sanetra
Główny Specjalista – Pełnomocnik ds. pozyskiwania środków finansowych
wew. 39