Piętro
2
Numer pokoju: 23
Telefon: 33 499 00 66
Domyślna grafika przedstawiająca anonimowy zarys postaci
Przemysław Lubiński
Inspektor
wew. 40