Piętro
1
Numer pokoju: 11
Telefon: 33 499 00 66
Domyślna grafika przedstawiająca anonimowy zarys postaci
Marzena Wilcz
Inspektor
wew. 35