Piętro
1
Numer pokoju: 12
Telefon: 33 499 00 66
Domyślna grafika przedstawiająca anonimowy zarys postaci
Małgorzata Duraj
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
wew. 16