Piętro
1
Numer pokoju: 9
Telefon: 33 499 00 66
Domyślna grafika przedstawiająca anonimowy zarys postaci
Anna Dobija-Chmiel
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
wew. 17