Agata Artemska

Agata Artemska - fotografia
Sekretarz Gminy

Realizuje m.in.:

  1. Organizowanie, kierowanie oraz nadzór nad pracą Referatu Ogólno-Organizacyjnego i Urzędu Gminy.
  2. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
  3. Nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta.
  4. Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, spisami, referendami i konsultacjami.
  5. Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.