Magdalena Mendrok

Domyślna grafika przedstawiająca anonimowy zarys postaci
Skarbnik Gminy
Kierownik: Referat Finansowy
Telefon: 33 499 00 66 wew. 21

Realizuje m.in.:

  1. Organizowanie, kierowanie oraz nadzór nad pracą Referatu Finansowego.
  2. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
  3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
  4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.