Lista uchwał Rady Gminy Buczkowice podjętych w 2018 roku

Lp. Numer sesji Numer uchwały Data Dotyczy Link
1. I I/1/18 23-11-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Buczkowice Kliknij
2. I I/2/18 23-11-2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Buczkowice Kliknij
3. I I/3/18 23-11-2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Kliknij
4. I I/4/18 23-11-2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Kliknij
5. I I/5/18 23-11-2018 w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Buczkowice kadencji 2018-2023 Kliknij
6. I I/6/18 23-11-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Buczkowice Kliknij
7. I I/7/18 23-11-2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice Kliknij
8. I I/8/18 23-11-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2018 Kliknij
9. II II/9/18 28-12-2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice Kliknij
10. II II/10/18 28-12-2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2019 Kliknij
11. II II/11/18 28-12-2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Kliknij
12. II II/12/18 28-12-2018 w sprawie ustalenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami gminy Buczkowice Kliknij
13. II II/13/18 28-12-2018 w sprawie powiększenia składu Komisji Rewizyjnej Kliknij
14. II II/14/18 28-12-2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczkowice na rok 2019 Kliknij