Zawiadomienie w sprawie zwołania IV sesji VIII kadencji Rady Gminy Buczkowice

Opublikowano w dniu 22/02/2019
Kategoria

Zawiadomienie

Uprzejmie informuję, że:

IV sesja VIII kadencji Rady Gminy Buczkowice
odbędzie się dnia
w budynku Urzędu Gminy Buczkowice.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie IV sesji Rady Gminy Buczkowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienia gości.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice,
  2. zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2019,
  3. planów pracy komisji stałych Rady Gminy Buczkowice na rok 2019,
  4. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach”,
  5. uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 5. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Buczkowice.
 6. Zamknięcie IV sesji Rady Gminy Buczkowice.

Przewodniczący Rady Gminy Buczkowice, Jerzy Foltyniak